مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

آقای دکتر رامین صمدی

نویسندگان

۲ مطلب در تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است

دکتری


"خودخطابیِ دروغ ­آلود" با لقب «دکتر» بدون برخورداری از شرایط آن، پدیده رایجی شده که اشخاص با جرأت تمام و بدون واهمه از خواص آگاه جامعه، با تکیه بر توانایی خود در فریب عوام، برای پیشبرد اهداف و منافع خود به آن اقدام می­ کنند.
از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانونی در این مورد اقدام و در نهایت ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأیید شورای نگهبان به مرحله اجراء در آمد.
دکتری، بالاترین مدرک و درجه علمی است که دانشگاه­ها (و نه اشخاص) به افراد اعطا می­ کنند و طبق قوانین ثبت احوال برخی کشورها، به خصوص در دنیای غرب لقب رسمی شمرده می‌شود و دارنده این درجه می‌تواند آنرا به شکل رسمی در شناسنامه خود ثبت کند.
امروزه اتمام تحصیلات معیّن و نوشتن رسالۀ دکتری یا «تز» قابل قبول، شرط لازم برای نیل به درجۀ دکتری است. این لقب پس از نوشتن رساله دکتری که پیوسته در رابطه با موضوعی کاملاً نو در جهان باید باشد و دفاع از رساله در برابر حدود 5 تا 10 نفر از هیأت داوران به افراد حقیقی اعطاء می‌شود.
استفاده متداول غلط از عنوان دکتر در ایران:
در خلال دهه گذشته، همواره نوعی آشفتگی در نامیدن دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره دکتری مشاهده شده است. این بی نظمی عمومی، فرد بی اطلاع را متقاعد می‌کند که هر دو گروه را می‌توان و باید دکتر بخواند! حال آنکه منطقاً و قانونی اینطور نیست.
در حوزه پزشکی نیز سنتی نادرست وجود دارد که از قدمتی چند ده ساله برخوردار است و مرسوم شده که پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان عمومی از همان سال اول تحصیل، خود و دوستانشان را به خطا دکتر می‌خوانند! که صرفا پس از اتمام دوره تخصصی Ph.D. و دفاع از رساله دکتری، دارنده واقعی و علمی این عنوان دانشگاهی خواهند بود.
در سالهای اخیر تقلب و بهره گیری از عدم اطلاع عموم فراتر رفته و افرادی با طی نمودن دوره ای مهارتی با عنوان DBA که برای بسیاری از اهالی کسب و کار فرصتی استثنایی جهت ارتقای وضعیت شغلی و حرفه ای است، با سرقتی علنی و آشکار از جامعه علمی کشور عنوان جعلی دکتر را استفاده می کنند.
همین مشکل در رشته های غیرپزشکی هم وجود دارد که نشان می­ دهد جهل نسبت به موضوع با نوعی منفعت‌طلبی جمعی در هم آمیخته و گروهی اندک را برانگیخته تا خود را در چارچوب همان توافق نانوشتۀ مبهم و بدون داشتن شرایط اولیه دکتر بخوانند.
توفیق و سلامتی همگان را آرزومندم.
دکتر صمدی

#دکتر #مدرک_دکتری #لقب_دکتر #دکترای_جعلی #عنوان_دکتر #جعل_دکتری

 

  • گروه زمین آزمون

سرقت و کپی علمی

فضاحت علمی در دانشگاه ها را متوقف کنید. متاسفانه در سالهای اخیر و خصوصا یکسال اخیر تماس های بسیار نادرستی از سوی افراد غیر علمی و دانشجونما داشتم که خواهان نگارش مقالات برای دانشجویان دکتری و حتی نگارش تز بودند که مبالغی از ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان و بیشتر پیشنهاد می دهند.
به واقع این تقلب ‌و فضاحت تا کجا پیش رفته که علنا افراد پیشنهاد چنین موارد نفرت انگیزی را می دهند.
استادانی که دانشجویان ناتوان دکتری را گرفته اند و امروز درمانده از توان علمی نداشته آنها هستند. دانشجونماهای دکتری که توان نگارش مقاله دفاع خود را ندارند ‌و فقط عنوان جعلی دکتر را یدک می کشند.
روز به روز این پیشنهادات بی‌شرمانه از سوی افرادی از دانشگاههای به ظاهر معتبر افزوده می شود و گویا هر چقدر هم رد می کنیم از جایی دیگر این وقاحت سر بلند می کند.
سرقت علمی از مقالات و تزها درد کمی نبود که امروز متاسفانه افراد ناتوان و غیر علمی دانشجونما، خصوصا در مقطع دکتری، مفتضحانه با پرداخت پولی کثیف خواهان نگارش مقاله یا تز خود هستند.
لطفا این فضاحت و بی احترامی و پیشنهادات بیشرمانه را متوقف کنید ...

دکتر رامین صمدی

 

#دکتر_صمدی #تقلب_علمی #سرقت_علمی #سرقت_ادبی #پلاگریسم #پلاجریسم #پلاجیاریسم #دانشگاه #وزارت_علوم #دانشگاه_آزاد_اسلامی #زمین_آزمون
#Dr_Ramin_Samadi #Dr_Samadi #Geology #geoscience #geological #geologyrocks #geologia #geologypage #Plagiarism #Stop_Plagiarism #Zamin_Azmoon

  • گروه زمین آزمون