مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

آقای دکتر رامین صمدی

نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مفاخر زمین شناسی» ثبت شده است

به نام یزدان پاک

Most Famous and Influential Iranian Geologists

مشاهده آلبوم تصاویر پیشکسوتان، مفاخر، مشاهیر و نخبگان زمین شناسی ایران 

با سلام و احترام؛

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون بر اساس توصیه موکد جناب آقای دکتر رامین صمدی مبنی بر تکریم پیشکسوتان، مشاهیر، مفاخر و نخبگان زمین شناسی ایران، مدتهاست با عزمی راسخ پیرامون معرفی و تقدیر از بزرگان زمین شناسی ایران کوشیده است.

نور مبارک وجود این بزرگواران به زمین‌شناسی ایران گرمی و روشنایی خاصی بخشیده و زمین‌شناسی کشورمان به وجود ایشان که خالصانه در راه اعتلای علمی و پژوهشی ایران سرافراز ‌کوشیده‌اند، بر خود می بالد.

اینک به پاس سالها تلاش و به شکرانه توفیق و به رسم ادب و ارادت، بسی شایسته است ازتلاش های بی شائبه و زحمات صادقانه این بزرگواران کمال تشکر و تقدیر را داشته باشیم .با امید به این که همواره توفیق، رفیق طریق سعادت، سیادت و سلامت جامعه علوم زمین ایران باشد.

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

 

تکریم پیشکسوتان، مفاخر، مشاهیر و نخبگان زمین شناسی ایران

مشاهده آلبوم تصاویر پیشکسوتان، مفاخر، مشاهیر و نخبگان زمین شناسی ایران

Most Famous and Influential Iranian Geologists

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

 

دکتر ابراهیم امین سبحانیدکتر ابراهیم راستاد

دکتر ابراهیم قاسمی نژاددکتر احمد خاکزاد

دکتر احمد زواره ایدکتر احمد معتمد

دکتر اصغر اصغری مقدمدکتر ایرج رسا

دکتر بهاء الدین حمدیدکتر بهرام علیزاده

دکتر بهرام عکاشهدکتر بهمن سلیمانی

دکتر بیژن اعتمادیدکتر جلیل قلمقاش

دکتر جمشید افتخارنژاددکتر جمشید حسن زاده

دکتر جواد حاجیاندکتر حاجی حسین عزیزی

دکتر حبیب الله قاسمیدکتر حسن میرنژاد

دکتر حسین رحیم پور بنابدکتر حسین معماریان

دکتر حسین معین وزیریدکتر حسین مهدی زاده شهری

دکتر خسرو خسروتهرانیدکتر خلیل سرکاری نژاد

دکتر داریوش اسماعیلیدکتر رسول اخروی

دکتر زین العابدین پور ابریشمیدکتر سادات فیض نیا

دکتر رامین صمدیدکتر سروش مدبری

دکتر سعید سعادتدکتر سهراب شهریاری

دکتر سید احمد مظاهریدکتر سید جمال شیخ ذکریایی

دکتر سید رضا موسوی حرمیدکتر سید علی آقا نباتی

دکتر سید محسن طباطبائی منشدکتر سید محمود فاطمی عقدا

دکتر سید مسعود همامدکتر سید مهدی علوی

دکتر سیروس زرعیاندکتر صدرالدین امینی

دکتر صمد علیپوردکتر عبدالحسین امینی

دکتر عبدالحسین فرقانیدکتر عبدالرحیم هوشمندزاده

دکتر عبدالعظیم حقی پوردکتر عبدالمجید یعقوب پور

دکتر عبدالوحید آغاسیدکتر عبدالکریم قریب

دکتر عزت الله رئیسی اردکانیدکتر عزیزالله طاهری

دکتر علی احمدیدکتر علی ارومیه ای

دکتر علی اصغر آریاییدکتر علی اصغر سپاهی گرو

دکتر علی اصغر کلاگریدکتر علی اقبالی

دکتر علی اکبر بهاری فردکتر علی درویش زاده

دکتر علی صیرفیاندکتر علی میثمی

دکتر علی همدانیدکتر علی کنعانیان

دکتر علی یساقیدکتر علیرضا داودیان دهکردی

دکتر علیرضا زراسوندیدکتر علیرضا عاشوری

دکتر غلامرضا خانلریدکتر فرامرز طوطی

دکتر فرزین قائمیدکتر فرهاد آلیانی

دکتر فریبرز مسعودیدکتر فرید مر

دکتر فریدون سحابیدکتر قدرت الله فرهودی

دکتر قدرت ترابیدکتر ماشالله خامه چیان

دکتر مانوئل بربریاندکتر مجید قادری

دکتر مجید هاشمی تنگستانیدکتر محدرضا رضایی

دکتر محسن آرویندکتر محسن الیاسی

دکتر محسن مؤذندکتر محسن مؤید

دکتر محسن پورکرمانیدکتر محمد حسن کریم پور

دکتر محمد حسین آدابیدکتر محمد حسین زرین کوب

دکتر محمد رضا وزیریدکتر محمد رهگشای

دکتر محمد علی جعفریاندکتر محمد غفوری

دکتر محمد قویدل سیوکیدکتر محمد لطفی

دکتر محمد محجلدکتر محمد نخعی

دکتر محمد هاشم امامیدکتر محمد یزدی

دکتر محمدولی ولی زادهدکتر مرتضی خلعتبری

دکتر مسیب سبزه ایدکتر منصور علوی نائینی

دکتر منصور قربانیدکتر منصور وثوقی عابدینی

دکتر منوچهر قرشیدکتر منوچهر چیت سازان

دکتر منیره خیرخواهدکتر مهدی زارع

دکتر مهدی نجفیدکتر مهدی یزدی

دکتر مهران آریندکتر موسی نقره ئیان

دکتر میر علی اکبر نوگل ساداتدکتر ناصر ارزانی

دکتر نرگس شیردشت زادهدکتر نصرالله خادم

دکتر نصرالله کلانتریدکتر نعمت الله رشید نژاد عمران

دکتر نوذر سامانیدکتر کاظم سید امامی

مهندس محمد حسن نبویمهندس همایون مطیعی

دکتر یدالله سحابیدکتر سید محمد پورمعافی

دکتر عباس افشارحربدکتر محمدرضا شهیدا

دکتر فاطمه هادویدکتر احمد شمیرانی

دکتر حسین وزیری مقدمدکتر اسدالله محبوبی

دکتر بهنام رحیمیدکتر محمدحسین رضوی

دکتر عباس مرادیان شهربابکیدکتر فریدون غضبان

مهندس ارژنگ بهروزیمهندس محمدرضا سهندی

مهندس مصطفی شهرابیمهندس منصور صمیمی نمین

دکتر جعفر کیمیا قلمدکتر هاشم اطمینان

دکتر حسنعلی باباییدکتر نورالدین علوی تهرانی

دکتر عبدالله سعیدی

دکتر ناصر حافظی مقدسدکتر علی کدخدایی ایلخچی

دکتر وحید توکلیدکترصمدی

دکتر بهنام کشاورزیدکتر سید خلیل متقی

دکتر عباس قادریدکتر جمشید شهاب پور

دکتر علیجان آفتابیدکتر محمد داستانپور

دکتر محمود احمدزاده هروی

 

دکتر ابراهیم امین سبحانی، دکتر ابراهیم راستاد، دکتر ابراهیم قاسمی نژاد، دکتر احمد خاکزاد، دکتر احمد زواره ای، دکتر احمد معتمد، دکتر اصغر اصغری مقدم، دکتر ایرج رسا، دکتر بهاء الدین حمدی، دکتر بهرام عکاشه، دکتر بهرام علیزاده، دکتر بهمن سلیمانی، دکتر بیژن اعتمادی، دکتر جلیل قلمقاش، دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر جمشید حسن زاده، دکتر جواد حاجیان، دکتر حاجی حسین عزیزی، دکتر حبیب الله قاسمی، دکتر حسن میرنژاد، دکتر حسین رحیم پور بناب، دکتر حسین معماریان، دکتر حسین معین وزیری، دکتر حسین مهدی زاده شهری، دکتر خسرو خسروتهرانی، دکتر خلیل سرکاری نژاد، دکتر داریوش اسماعیلی، دکتر رسول اخروی، دکتر زین العابدین پور ابریشمی، دکتر سادات فیض نیا، دکتر رامین صمدی، دکتر سروش مدبری، دکتر سعید سعادت، دکتر سهراب شهریاری، دکتر سید احمد مظاهری، دکتر سید جمال شیخ ذکریایی، دکتر سید رضا موسوی حرمی، دکتر سید علی آقا نباتی، دکتر سید محسن طباطبائی منش، دکتر سید محمود فاطمی عقدا، دکتر سید مسعود همام، دکتر سید مهدی علوی، دکتر سیروس زرعیان، دکتر صدرالدین امینی، دکتر صمد علیپور، دکتر عبدالحسین امینی، دکتر عبدالحسین فرقانی، دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده، دکتر عبدالعظیم حقی پور، دکتر عبدالمجید یعقوب پور، دکتر عبدالوحید آغاسی، دکتر عبدالکریم قریب، دکتر عزت الله رئیسی اردکانی، دکتر عزیزالله طاهری، دکتر علی احمدی، دکتر علی ارومیه ای، دکتر علی اصغر آریایی، دکتر علی اصغر سپاهی گرو، دکتر علی اصغر کلاگری، دکتر علی اقبالی، دکتر علی اکبر بهاری فر، دکتر علی درویش زاده، دکتر علی صیرفیان، دکتر علی میثمی، دکتر علی همدانی، دکتر علی کنعانیان، دکتر علی یساقی، دکتر علیرضا داودیان دهکردی، دکتر علیرضا زراسوندی، دکتر علیرضا عاشوری، دکتر غلامرضا خانلری، دکتر فرامرز طوطی، دکتر فرزین قائمی، دکتر فرهاد آلیانی، دکتر فریبرز مسعودی، دکتر فرید مر، دکتر فریدون سحابی، دکتر قدرت الله فرهودی، دکتر قدرت ترابی، دکتر ماشالله خامه چیان، دکتر مانوئل بربریان، دکتر مجید قادری، دکتر مجید هاشمی تنگستانی، دکتر محدرضا رضایی، دکتر محسن آروین، دکتر محسن الیاسی، دکتر محسن مؤذن، دکتر محسن مؤید، دکتر محسن پورکرمانی، دکتر محمد حسن کریم پور، دکتر محمد حسین آدابی، دکتر محمد حسین زرین کوب، دکتر محمد رضا وزیری، دکتر محمد رهگشای، دکتر محمد علی جعفریان، دکتر محمد غفوری، دکتر محمد قویدل سیوکی، دکتر محمد لطفی، دکتر محمد محجل، دکتر محمد نخعی، دکتر محمد هاشم امامی، دکتر محمد یزدی، دکتر محمدولی ولی زاده، دکتر مرتضی خلعتبری، دکتر مسیب سبزه ای، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر منصور قربانی، دکتر منصور وثوقی عابدینی، دکتر منوچهر قرشی، دکتر منوچهر چیت سازان، دکتر منیره خیرخواه، دکتر مهدی زارع، دکتر مهدی نجفی، دکتر مهدی یزدی، دکتر مهران آرین، دکتر موسی نقره ئیان، دکتر میر علی اکبر نوگل سادات، دکتر ناصر ارزانی، دکتر نرگس شیردشت زاده، دکتر نصرالله خادم، دکتر نصرالله کلانتری، دکتر نعمت الله رشید نژاد عمران، دکتر نوذر سامانی، دکتر کاظم سید امامی، مهندس محمد حسن نبوی، مهندس همایون مطیعی و دکتر یدالله سحابی و دکتر سید محمد پورمعافی، دکتر عباس افشارحرب، دکتر محمدرضا شهیدا، دکتر فاطمه هادوی، دکتر احمد شمیرانی، دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر اسدالله محبوبی، دکتر بهنام رحیمی، دکتر محمدحسین رضوی، دکتر عباس مرادیان شهربابکی، دکتر فریدون غضبان، مهندس ارژنگ بهروزی، مهندس محمدرضا سهندی، مهندس مصطفی شهرابی، مهندس منصور صمیمی نمین، دکتر جعفر کیمیا قلم، دکتر هاشم اطمینان، دکتر حسنعلی بابایی، دکتر نورالدین علوی تهرانی، دکتر عبدالله سعیدی، دکتر فریدون سرابی، دکتر ناصر حافظی مقدس، دکتر علی کدخدایی ایلخچی، دکتر وحید توکلی، دکتر بهنام کشاورزی، دکتر سید خلیل متقی، دکتر عباس قادری، دکتر جمشید شهاب پور، دکتر علیجان آفتابی، دکتر محمد داستانپور و دکتر محمود احمدزاده هروی.

  • گروه زمین آزمون