مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

آقای دکتر رامین صمدی

نویسندگان

دکتری


"خودخطابیِ دروغ ­آلود" با لقب «دکتر» بدون برخورداری از شرایط آن، پدیده رایجی شده که اشخاص با جرأت تمام و بدون واهمه از خواص آگاه جامعه، با تکیه بر توانایی خود در فریب عوام، برای پیشبرد اهداف و منافع خود به آن اقدام می­ کنند.
از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانونی در این مورد اقدام و در نهایت ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأیید شورای نگهبان به مرحله اجراء در آمد.
دکتری، بالاترین مدرک و درجه علمی است که دانشگاه­ها (و نه اشخاص) به افراد اعطا می­ کنند و طبق قوانین ثبت احوال برخی کشورها، به خصوص در دنیای غرب لقب رسمی شمرده می‌شود و دارنده این درجه می‌تواند آنرا به شکل رسمی در شناسنامه خود ثبت کند.
امروزه اتمام تحصیلات معیّن و نوشتن رسالۀ دکتری یا «تز» قابل قبول، شرط لازم برای نیل به درجۀ دکتری است. این لقب پس از نوشتن رساله دکتری که پیوسته در رابطه با موضوعی کاملاً نو در جهان باید باشد و دفاع از رساله در برابر حدود 5 تا 10 نفر از هیأت داوران به افراد حقیقی اعطاء می‌شود.
استفاده متداول غلط از عنوان دکتر در ایران:
در خلال دهه گذشته، همواره نوعی آشفتگی در نامیدن دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره دکتری مشاهده شده است. این بی نظمی عمومی، فرد بی اطلاع را متقاعد می‌کند که هر دو گروه را می‌توان و باید دکتر بخواند! حال آنکه منطقاً و قانونی اینطور نیست.
در حوزه پزشکی نیز سنتی نادرست وجود دارد که از قدمتی چند ده ساله برخوردار است و مرسوم شده که پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان عمومی از همان سال اول تحصیل، خود و دوستانشان را به خطا دکتر می‌خوانند! که صرفا پس از اتمام دوره تخصصی Ph.D. و دفاع از رساله دکتری، دارنده واقعی و علمی این عنوان دانشگاهی خواهند بود.
در سالهای اخیر تقلب و بهره گیری از عدم اطلاع عموم فراتر رفته و افرادی با طی نمودن دوره ای مهارتی با عنوان DBA که برای بسیاری از اهالی کسب و کار فرصتی استثنایی جهت ارتقای وضعیت شغلی و حرفه ای است، با سرقتی علنی و آشکار از جامعه علمی کشور عنوان جعلی دکتر را استفاده می کنند.
همین مشکل در رشته های غیرپزشکی هم وجود دارد که نشان می­ دهد جهل نسبت به موضوع با نوعی منفعت‌طلبی جمعی در هم آمیخته و گروهی اندک را برانگیخته تا خود را در چارچوب همان توافق نانوشتۀ مبهم و بدون داشتن شرایط اولیه دکتر بخوانند.
توفیق و سلامتی همگان را آرزومندم.
دکتر صمدی

#دکتر #مدرک_دکتری #لقب_دکتر #دکترای_جعلی #عنوان_دکتر #جعل_دکتری

 

  • گروه زمین آزمون