مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

آقای دکتر رامین صمدی

نویسندگان

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

دیدار با آیت الله محمد خامنه ای

تقدیر آیت الله محمد خامنه‌ای از استعدادهای درخشان و نخبگان برتر باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان کشور -  1396

  • گروه زمین آزمون