مطالعات تخصصی کانی گارنت و زمین‌شناسی شمال‌شرق ایران

مقالات دکتر رامین صمدی

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود/ رنج دوران برده ایم ...

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس                  چه سفرها کرده ایم

 ما برای بوسیدن خاک سر قله ها                  چه خطرها کرده ایم

 ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود               خون دلها خورده ایم                                                      

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود                   رنج دوران برده ایم                                                            

ما برای بوئیدن بوی گل نسترن                       چه سفرها کرده ایم 

ما برای نوشیدن شورابه های کویر                  چه خطرها کرده ایم

ما برای خواندن این قصه عشق به خاک           خون دلها خورده ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک              رنج دوران برده ایم

  • گروه زمین آزمون