مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

پژوهش های بنیادی در شمال شرق و ایران مرکزی

مطالعات تخصصی کانی‌شناسی ایران

آقای دکتر رامین صمدی

نویسندگان

۲۵ مطلب توسط «گروه زمین آزمون» ثبت شده است

به نام یزدان پاک

Most Famous and Influential Iranian Geologists

مشاهده آلبوم تصاویر پیشکسوتان، مفاخر، مشاهیر و نخبگان زمین شناسی ایران 

با سلام و احترام؛

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون بر اساس توصیه موکد جناب آقای دکتر رامین صمدی مبنی بر تکریم پیشکسوتان، مشاهیر، مفاخر و نخبگان زمین شناسی ایران، مدتهاست با عزمی راسخ پیرامون معرفی و تقدیر از بزرگان زمین شناسی ایران کوشیده است.

نور مبارک وجود این بزرگواران به زمین‌شناسی ایران گرمی و روشنایی خاصی بخشیده و زمین‌شناسی کشورمان به وجود ایشان که خالصانه در راه اعتلای علمی و پژوهشی ایران سرافراز ‌کوشیده‌اند، بر خود می بالد.

اینک به پاس سالها تلاش و به شکرانه توفیق و به رسم ادب و ارادت، بسی شایسته است ازتلاش های بی شائبه و زحمات صادقانه این بزرگواران کمال تشکر و تقدیر را داشته باشیم .با امید به این که همواره توفیق، رفیق طریق سعادت، سیادت و سلامت جامعه علوم زمین ایران باشد.

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

 

تکریم پیشکسوتان، مفاخر، مشاهیر و نخبگان زمین شناسی ایران

مشاهده آلبوم تصاویر پیشکسوتان، مفاخر، مشاهیر و نخبگان زمین شناسی ایران

Most Famous and Influential Iranian Geologists

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

 

دکتر ابراهیم امین سبحانیدکتر ابراهیم راستاد

دکتر ابراهیم قاسمی نژاددکتر احمد خاکزاد

دکتر احمد زواره ایدکتر احمد معتمد

دکتر اصغر اصغری مقدمدکتر ایرج رسا

دکتر بهاء الدین حمدیدکتر بهرام علیزاده

دکتر بهرام عکاشهدکتر بهمن سلیمانی

دکتر بیژن اعتمادیدکتر جلیل قلمقاش

دکتر جمشید افتخارنژاددکتر جمشید حسن زاده

دکتر جواد حاجیاندکتر حاجی حسین عزیزی

دکتر حبیب الله قاسمیدکتر حسن میرنژاد

دکتر حسین رحیم پور بنابدکتر حسین معماریان

دکتر حسین معین وزیریدکتر حسین مهدی زاده شهری

دکتر خسرو خسروتهرانیدکتر خلیل سرکاری نژاد

دکتر داریوش اسماعیلیدکتر رسول اخروی

دکتر زین العابدین پور ابریشمیدکتر سادات فیض نیا

دکتر رامین صمدیدکتر سروش مدبری

دکتر سعید سعادتدکتر سهراب شهریاری

دکتر سید احمد مظاهریدکتر سید جمال شیخ ذکریایی

دکتر سید رضا موسوی حرمیدکتر سید علی آقا نباتی

دکتر سید محسن طباطبائی منشدکتر سید محمود فاطمی عقدا

دکتر سید مسعود همامدکتر سید مهدی علوی

دکتر سیروس زرعیاندکتر صدرالدین امینی

دکتر صمد علیپوردکتر عبدالحسین امینی

دکتر عبدالحسین فرقانیدکتر عبدالرحیم هوشمندزاده

دکتر عبدالعظیم حقی پوردکتر عبدالمجید یعقوب پور

دکتر عبدالوحید آغاسیدکتر عبدالکریم قریب

دکتر عزت الله رئیسی اردکانیدکتر عزیزالله طاهری

دکتر علی احمدیدکتر علی ارومیه ای

دکتر علی اصغر آریاییدکتر علی اصغر سپاهی گرو

دکتر علی اصغر کلاگریدکتر علی اقبالی

دکتر علی اکبر بهاری فردکتر علی درویش زاده

دکتر علی صیرفیاندکتر علی میثمی

دکتر علی همدانیدکتر علی کنعانیان

دکتر علی یساقیدکتر علیرضا داودیان دهکردی

دکتر علیرضا زراسوندیدکتر علیرضا عاشوری

دکتر غلامرضا خانلریدکتر فرامرز طوطی

دکتر فرزین قائمیدکتر فرهاد آلیانی

دکتر فریبرز مسعودیدکتر فرید مر

دکتر فریدون سحابیدکتر قدرت الله فرهودی

دکتر قدرت ترابیدکتر ماشالله خامه چیان

دکتر مانوئل بربریاندکتر مجید قادری

دکتر مجید هاشمی تنگستانیدکتر محدرضا رضایی

دکتر محسن آرویندکتر محسن الیاسی

دکتر محسن مؤذندکتر محسن مؤید

دکتر محسن پورکرمانیدکتر محمد حسن کریم پور

دکتر محمد حسین آدابیدکتر محمد حسین زرین کوب

دکتر محمد رضا وزیریدکتر محمد رهگشای

دکتر محمد علی جعفریاندکتر محمد غفوری

دکتر محمد قویدل سیوکیدکتر محمد لطفی

دکتر محمد محجلدکتر محمد نخعی

دکتر محمد هاشم امامیدکتر محمد یزدی

دکتر محمدولی ولی زادهدکتر مرتضی خلعتبری

دکتر مسیب سبزه ایدکتر منصور علوی نائینی

دکتر منصور قربانیدکتر منصور وثوقی عابدینی

دکتر منوچهر قرشیدکتر منوچهر چیت سازان

دکتر منیره خیرخواهدکتر مهدی زارع

دکتر مهدی نجفیدکتر مهدی یزدی

دکتر مهران آریندکتر موسی نقره ئیان

دکتر میر علی اکبر نوگل ساداتدکتر ناصر ارزانی

دکتر نرگس شیردشت زادهدکتر نصرالله خادم

دکتر نصرالله کلانتریدکتر نعمت الله رشید نژاد عمران

دکتر نوذر سامانیدکتر کاظم سید امامی

مهندس محمد حسن نبویمهندس همایون مطیعی

دکتر یدالله سحابیدکتر سید محمد پورمعافی

دکتر عباس افشارحربدکتر محمدرضا شهیدا

دکتر فاطمه هادویدکتر احمد شمیرانی

دکتر حسین وزیری مقدمدکتر اسدالله محبوبی

دکتر بهنام رحیمیدکتر محمدحسین رضوی

دکتر عباس مرادیان شهربابکیدکتر فریدون غضبان

مهندس ارژنگ بهروزیمهندس محمدرضا سهندی

مهندس مصطفی شهرابیمهندس منصور صمیمی نمین

دکتر جعفر کیمیا قلمدکتر هاشم اطمینان

دکتر حسنعلی باباییدکتر نورالدین علوی تهرانی

دکتر عبدالله سعیدی

دکتر ناصر حافظی مقدسدکتر علی کدخدایی ایلخچی

دکتر وحید توکلیدکترصمدی

دکتر بهنام کشاورزیدکتر سید خلیل متقی

دکتر عباس قادریدکتر جمشید شهاب پور

دکتر علیجان آفتابیدکتر محمد داستانپور

دکتر محمود احمدزاده هروی

 

دکتر ابراهیم امین سبحانی، دکتر ابراهیم راستاد، دکتر ابراهیم قاسمی نژاد، دکتر احمد خاکزاد، دکتر احمد زواره ای، دکتر احمد معتمد، دکتر اصغر اصغری مقدم، دکتر ایرج رسا، دکتر بهاء الدین حمدی، دکتر بهرام عکاشه، دکتر بهرام علیزاده، دکتر بهمن سلیمانی، دکتر بیژن اعتمادی، دکتر جلیل قلمقاش، دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر جمشید حسن زاده، دکتر جواد حاجیان، دکتر حاجی حسین عزیزی، دکتر حبیب الله قاسمی، دکتر حسن میرنژاد، دکتر حسین رحیم پور بناب، دکتر حسین معماریان، دکتر حسین معین وزیری، دکتر حسین مهدی زاده شهری، دکتر خسرو خسروتهرانی، دکتر خلیل سرکاری نژاد، دکتر داریوش اسماعیلی، دکتر رسول اخروی، دکتر زین العابدین پور ابریشمی، دکتر سادات فیض نیا، دکتر رامین صمدی، دکتر سروش مدبری، دکتر سعید سعادت، دکتر سهراب شهریاری، دکتر سید احمد مظاهری، دکتر سید جمال شیخ ذکریایی، دکتر سید رضا موسوی حرمی، دکتر سید علی آقا نباتی، دکتر سید محسن طباطبائی منش، دکتر سید محمود فاطمی عقدا، دکتر سید مسعود همام، دکتر سید مهدی علوی، دکتر سیروس زرعیان، دکتر صدرالدین امینی، دکتر صمد علیپور، دکتر عبدالحسین امینی، دکتر عبدالحسین فرقانی، دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده، دکتر عبدالعظیم حقی پور، دکتر عبدالمجید یعقوب پور، دکتر عبدالوحید آغاسی، دکتر عبدالکریم قریب، دکتر عزت الله رئیسی اردکانی، دکتر عزیزالله طاهری، دکتر علی احمدی، دکتر علی ارومیه ای، دکتر علی اصغر آریایی، دکتر علی اصغر سپاهی گرو، دکتر علی اصغر کلاگری، دکتر علی اقبالی، دکتر علی اکبر بهاری فر، دکتر علی درویش زاده، دکتر علی صیرفیان، دکتر علی میثمی، دکتر علی همدانی، دکتر علی کنعانیان، دکتر علی یساقی، دکتر علیرضا داودیان دهکردی، دکتر علیرضا زراسوندی، دکتر علیرضا عاشوری، دکتر غلامرضا خانلری، دکتر فرامرز طوطی، دکتر فرزین قائمی، دکتر فرهاد آلیانی، دکتر فریبرز مسعودی، دکتر فرید مر، دکتر فریدون سحابی، دکتر قدرت الله فرهودی، دکتر قدرت ترابی، دکتر ماشالله خامه چیان، دکتر مانوئل بربریان، دکتر مجید قادری، دکتر مجید هاشمی تنگستانی، دکتر محدرضا رضایی، دکتر محسن آروین، دکتر محسن الیاسی، دکتر محسن مؤذن، دکتر محسن مؤید، دکتر محسن پورکرمانی، دکتر محمد حسن کریم پور، دکتر محمد حسین آدابی، دکتر محمد حسین زرین کوب، دکتر محمد رضا وزیری، دکتر محمد رهگشای، دکتر محمد علی جعفریان، دکتر محمد غفوری، دکتر محمد قویدل سیوکی، دکتر محمد لطفی، دکتر محمد محجل، دکتر محمد نخعی، دکتر محمد هاشم امامی، دکتر محمد یزدی، دکتر محمدولی ولی زاده، دکتر مرتضی خلعتبری، دکتر مسیب سبزه ای، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر منصور قربانی، دکتر منصور وثوقی عابدینی، دکتر منوچهر قرشی، دکتر منوچهر چیت سازان، دکتر منیره خیرخواه، دکتر مهدی زارع، دکتر مهدی نجفی، دکتر مهدی یزدی، دکتر مهران آرین، دکتر موسی نقره ئیان، دکتر میر علی اکبر نوگل سادات، دکتر ناصر ارزانی، دکتر نرگس شیردشت زاده، دکتر نصرالله خادم، دکتر نصرالله کلانتری، دکتر نعمت الله رشید نژاد عمران، دکتر نوذر سامانی، دکتر کاظم سید امامی، مهندس محمد حسن نبوی، مهندس همایون مطیعی و دکتر یدالله سحابی و دکتر سید محمد پورمعافی، دکتر عباس افشارحرب، دکتر محمدرضا شهیدا، دکتر فاطمه هادوی، دکتر احمد شمیرانی، دکتر حسین وزیری مقدم، دکتر اسدالله محبوبی، دکتر بهنام رحیمی، دکتر محمدحسین رضوی، دکتر عباس مرادیان شهربابکی، دکتر فریدون غضبان، مهندس ارژنگ بهروزی، مهندس محمدرضا سهندی، مهندس مصطفی شهرابی، مهندس منصور صمیمی نمین، دکتر جعفر کیمیا قلم، دکتر هاشم اطمینان، دکتر حسنعلی بابایی، دکتر نورالدین علوی تهرانی، دکتر عبدالله سعیدی، دکتر فریدون سرابی، دکتر ناصر حافظی مقدس، دکتر علی کدخدایی ایلخچی، دکتر وحید توکلی، دکتر بهنام کشاورزی، دکتر سید خلیل متقی، دکتر عباس قادری، دکتر جمشید شهاب پور، دکتر علیجان آفتابی، دکتر محمد داستانپور و دکتر محمود احمدزاده هروی.

 • گروه زمین آزمون

دکتر رامین صمدی dr. ramin samadi

 

دانلود رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای دکتر رامین صمدی

گروه زمین آزمون با کسب اجازه از آقای دکتر صمدی برای پاسداشت و ترویج علم مقدس زمین‌شناسی، رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد ایشان را به همه فرهیختگان جامعه علمی زمین‌شناسی ایران تقدیم می‌نماید که قطعاً برای پژوهشگران و دانشجویان متمرکز بر شرق کشور و مشهد و مطالعات کانی‌شناسی و گارنت و دمافشارسنجی منبعی معتبر خواهد بود. شایسته است کلیه محققین و پژوهشگران محترم امانت‌داری کامل علمی را رعایت بفرمایند. پیروزی و موفقیت شما را در تمامی امور زندگی آرزومندیم.

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

 

دانلود رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای دکتر رامین صمدی

 

کارشناسی ارشد (فایل کامل پایان‌نامه): بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال غرب مشهد)

کارشناسی ارشد (فایل پاورپوینت دفاع): بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال غرب مشهد)

 

دکتری (فایل کامل رساله): شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب تا شمال‌غرب مشهد

(خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو)

دکتری (فایل پاورپوینت دفاع): شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب تا شمال‌غرب مشهد (خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو)

 

فوق دکتری (در حال پیگیری): کاربرد ترکیب شیمیایی و ایزوتوپ اکسیژن میکاهای ماگمایی و دگرگونی در مطالعات پترولوژی (پهنههای بینالود و ایران مرکزی)

 

 • گروه زمین آزمون

دکتر رامین صمدی

داوری

همکاری علمی مستمر با دوستان گرامی در موسسه مطالعه تحولات کره زمین در ژاپن، دانشگاه کوچی ژاپن، دانشگاه کانازاوا ژاپن، دانشگاه آستین تگزاس، دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی، دانشگاه کلتک آمریکا، دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا، دانشگاه کرنل نیویورک، دانشگاه کوئینزلند استرالیا، دانشگاه لیوبن اتریش، و ... و افتخار داوری صدها مقاله تخصصی زمین شناسی، خصوصا متمرکز بر کانی شناسی، در بیش از ده ژورنال داخلی و خارجی ثمره این سالهاست.

با آرزوی توفیق برای پژوهشگران متعهد و مستعد ایران عزیز ...

دکتر صمدی

 • گروه زمین آزمون

دکتر رامین صمدی

عنوان پایان‌نامه

و

رساله

و

پژوهش

کارشناسی ارشد: بررسی منشأ مگاکریست‌های گارنت موجود در تونالیت ده‌نو (شمال غرب مشهد)

دکتری: شیمی و خاستگاه گارنت در گرانیتوییدها و سنگ‌های دگرگونی‌ جنوب تا شمال‌غرب مشهد

(خواجه‌مراد، خلج و ده‌نو)

فوق دکتری: کاربرد ترکیب شیمیایی و ایزوتوپ اکسیژن میکاهای ماگمایی و دگرگونی در مطالعات پترولوژی

(پهنههای بینالود و ایران مرکزی)

 

 

الف) کتاب و مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی*:

 

Scopus, 2019: H-index= 4; 36 citation for 6 publication

 

Google scholar 2019: H-index= 4; 42 citation for 20 publication

 

عنوان مقاله / کتاب

محل انتشار و درجه علمی

سال انتشار

کیفیت

کتاب: گارنت (مفاهیم کانی‌شناسی، خاستگاه و دمافشارسنجی)

ناشر مؤلف مشهد

(ISBN: 9789640453490)

کتاب‌تخصصی

1389

106 صفحه

کتاب: آشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی

ناشر مؤلف اصفهان

(ISBN: 9789640448540)

کتاب‌تخصصی

1389

99 صفحه

بسته‌های آموزشی - تخصصی کارشناسی‌ارشد و دکتری زمین‌شناسی

گروه آموزشی زمین آزمون

www.zaminazmoon.com

بسته آموزشی

1386 تاکنون

انتشار آنلاین به‌صورت وقف‌عام

Origin of garnet in aplite and pegmatite from Khajeh Morad of NE Iran: a major, trace element, and oxygen isotope approach

Lithos

ISSN: 0024-4937

ISI

2014

Q1 Scopus

Q1 JCR

IF(scimagojr): 5.067

H-index: 144

Magmatic garnet in the Triassic (215 Ma) Dehnow pluton of NE Iran and its petrogenetic significance

International Geology Review

ISSN=0020-6814

ISI

2014

Q1 Scopus

Q1 JCR

IF(scimagojr): 2.094

H-index: 77

Mid-Cretaceous radiolarian faunas from the Ashin Ophiolite (western Central-East Iranian Microcontinent)

Cretaceous Research

ISSN: 0195-6671

ISI

2015

Q1 Scopus

Q1 JCR

IF(scimagojr): 2.160

H-index: 59

Petrology and geochemistry of pegmatite dikes in the granitoids of Khajeh Morad, south of Mashhad (northeastern Iran)

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen

ISSN: 0028-3630

ISI

2017

Q2 Scopus

Q4 JCR

IF(scimagojr): 1.129

H-index: 34

Triassic Paleo-Tethys subduction in the center of the Alpine-Himalayan Orogen: Evidence from Dehnow I-type granitoids (NE Iran)

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen

ISSN: 0028-3630

ISI

2014

Q2 Scopus

IF(scimagojr): 0.741

H-index: 34

Origin and evolution of metamorphosed mantle peridotites of Darreh Deh (Nain Ophiolite, Central Iran): Implications for the Eastern Neo-Tethys evolution

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen

ISSN: 0028-3630

ISI

2014

Q2 Scopus

IF(scimagojr): 0.741

H-index: 34

Petrography and mineral chemistry of amphibolitic fragments in the skarns (south of Nain Ophiolite, Central Iran)

Scientific Quarterly Journal, Geoscience (Ulūm-i Zamīn)

ISSN=1023-7429

ISI, ISC

2017

ISC: Q2

IF: 0.114

Petrography and geothermobarometry of the mica schists from Khalaj (Southern Mashhad)

Scientific Quarterly Journal, Geoscience (Ulūm-i Zamīn)

ISSN=1023-7429

ISI, ISC

2015

ISC: Q2

IF: 0.114

Study of Fe, Mn, Mg and Ca Diffusion Effect on Garnet Growth (Dehnow area, NW Mashhad, Iran)

Scientific Quarterly Journal, Geoscience (Ulūm-i Zamīn)

ISSN=1023-7429

ISI, ISC

2015

ISC: Q2

IF: 0.114

Petrography, thermobarometry and geochemistry of Darreh Deh picritic dikes (East of Nain Ophiolitic mélange)

Scientific Quarterly Journal, Geoscience (Ulūm-i Zamīn)

ISSN=1023-7429

ISI, ISC

2016

ISC: Q2

IF: 0.114

Petrography and petrogenesis of aplite - pegmatite veins and granitoids of Khajeh Morad (SE Mashhad, Iran)

Scientific Quarterly Journal, Geoscience (Ulūm-i Zamīn)

ISSN=1023-7429

ISI, ISC

2015

ISC: Q2

IF: 0.114

Geothermometry and Geobarometry of Metamorphic Rocks of Dehnow (Northwest of Mashhad)

Scientific Quarterly Journal, Geoscience (Ulūm-i Zamīn)

ISSN=1023-7429

ISI, ISC

2012

ISC: Q2

IF: 0.114

کاربرد ژئوشیمی گارنت در مطالعات دماپویای توده تونالیتی ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

بلورشناسی‌و‌کانی‌شناسی‌ایران

ISSN: 2588-4719

ISC

1392

 

ISC: Q2   -    IF: 0.131

زمین‌شیمی گدازه‌های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها، افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)

زمین‌شناسی اقتصادی

ISSN: 2423-5865

ISC

1393

Scopus cited

 

ISC: Q3   -    IF: 0.093

سنگ‌نگاری و شیمی کانی‌ها در پریدوتیت‌های گوشته‌ای دگرگون شده افیولیت نایین (ایران مرکزی)

زمین‌شناسی اقتصادی

ISSN: 2423-5865

ISC

1395

Scopus cited

 

ISC: Q3   -    IF: 0.093

کاربرد یافته‌های سنگ شناسی و داده‌های زمین شیمیایی در بررسی زمین‌شناسی زیست‌محیطی مناطق افیولیتی: بررسی موردی در نایین و عشین

یافته‌های‌نوین زمین‌شناسی‌کاربردی

ISSN: 2228-5873

ISC

1398

 

ISC: Q4   -    IF: 0.027

 • گروه زمین آزمون

(متن پیام با کسب اجازه از اینستاگرام ایشان برداشت شده است)

پیام تقدیر جناب دکتر صمدی از دوستان و همراهان گروه زمین آزمون:

از حدود دوازده سال پیش با هم راهی و هم‌فکری دوستانی گرانقدر در دانشگاه‌های تهران، مدرس، بهشتی، شیراز، اصفهان و ... جهت همراهی با متقاضیان کارشناسی ارشد و دکتری زمین‌شناسی، گروه ارزشمند آموزشی و پژوهشی زمین آزمون را در تهران بنا نهادیم که نتیجه آن هزاران امید به ثمر نشسته در ایران عزیز است (امروزه کلیه جزوات به‌صورت وقف عام در سایت زمین آزمون و سایت‌های گوناگون ارائه شده است). امروز که قدم به هر نهاد، مرکز و دانشگاهی می‌گذارم و بزرگواران بی‌نهایت ابراز محبت می‌کنند، حس عاشقانه معلمی در همه این سال‌ها قلبم را شکوفا می‌کند. همین‌جا خصوصاً از همراهان آن زمان، دکتر رجبی، دکتر شیردشت زاده، دکتر زعیم نیا، مهندس محمودزاده، مهندس صادقی و همه عزیزان دیگر که اکثراً خارج از کشور تشریف دارند، سپاسگزارم. همچنین از همه دوستان گران‌قدری که در وزارت صنعت و معدن، سازمان زمین‌شناسی کشور، وزارت نفت، مهندسان نفت ایران، وزارت جهاد، آموزش‌وپرورش، موسسه‌های دولتی و خصوصی و معادن کشور و تمامی دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور که همیشه لطف و محبت دارند، صمیمانه سپاسگزارم و مزید توفیقات همگان را از خداوند باری‌تعالی خواستارم.
دکتر رامین صمدی

 

لطفاً کلیه دوستان و همکاران گرامی جهت هرگونه همکاری و بیان نقطه نظرات از طریق پست الکترونیک گروه زمین آزمون با ما در ارتباط باشند.

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

https://www.zaminazmoon.com

 • گروه زمین آزمون

 

کلیه دوستان و همکاران گرامی جهت مشاهده پروفایل تخصصی جناب دکتر صمدی در اینترنت به لینک زیر مراجعه بفرمایند.

با احترام

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

 

https://www.zaminazmoon.com

 • گروه زمین آزمون

تقدیر جناب دکتر صمدی از استادان محترم

دکتر صمدی پسادکتری و دکتری

زمین شناسی دکتر رامین صمدی

زمین شناسی دکتر صمدی

دکتر رامین صمدی و استادان

تصویر و مطلب با کسب اجازه به نقل از اینستاگرام جناب دکتر صمدی: استادان فرهیخته و فرزانه ام

همه پیشرفت‌های معنوی و مادی بشر ریشه در تربیت افراد دارد که از منبع زلال ایمان، معرفت، تعهد و ایثار سیراب می‌شوند. از این منظر کشور وامدار همه استادانی است که به حق چراغ هدایت بشریت رابه تأسی از پیامبر اعظم «ص» روشن و فروزان نگاه داشته‌اند. از حضرت علیم آرزو دارم همه بزرگواران همواره در کسوت شریف استادی با کلام نافذ و عزم راسخ و با تولید علم و دانش و پژوهش جهت آینده‌سازان این مرز و بوم با سرافرازی برای نیل به زندگی سعادتمندانه‌ دنیوی و رستگاری اخروی، کوشا و پویا باشید. از تک تک استادان گرانقدرم سپاسگزارم ...

نام مبارک استادان گرامی در تصویر انتهایی: بالا راست (جناب دکتر میرنژاد)؛ بالا چپ (جناب دکتر ولی زاده)؛ میانه راست (جناب دکتر امامی و جناب دکتر ذکریایی)؛ میانه چپ (جناب دکتر ترابی)؛ پایین از راست (مرحوم جناب دکتر طوطی، جناب دکتر الیاسی، جناب دکتر بهاری فر و جناب دکتر حسن زاده)؛ تصویر میانه: جناب دکتر علی اصغر آریایی.
 

 • گروه زمین آزمون

استاد گرانقدر جناب دکتر صمدی و جمعی از دانشجویان ایشان

دکتر رامین صمدی و دانشجویان ایشان

تصویر و مطلب با کسب اجازه به نقل از اینستاگرام جناب دکتر صمدی: زیباترین لحظات را در کنار دانشجویان فرهیخته و عزیزم خصوصا در کلاسهای عملی همیشه دارم. این چند تصویر تنها تعدادی از صدها تصویر زیبای خاطرات این سالهاست. همیشه برای هزاران دانشجوی گرامیم در تمام مراحل زندگی موفقیت و سلامت آرزومندم و امیدوارم شاهد درخشش تک تک آنها باشم.

 • گروه زمین آزمون

دکتر رامین صمدی

 

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رامین صمدی

سلام‌ علیکم؛

از اینکه در پرتو الطاف خاصّه ی الهی، در محضر پر فیض اساتید گران مایه و  با همت و  پشتکار والا; مزیّن به نور دانش و منوّر به پرتو بینش گردیده و موفق به کسب افتخار پژوهشگر برتر گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان در سال 1398 گردیدهاید، بدین‌وسیله ضمن  تبریک و تحسین توانمندی‌های متعهدانه و مسئولانه حضرتعالی که گویای شایستگی‌های لازم برای انتخاب در این عرصه علمی است، امید است با قدم نهادن درمسیر علم و اخلاق، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدم‌هایی محکم و استوار در مسیر اعتلای علمی و پژوهشی ایران اسلامی بردارید. مزید توفیقات روزافزونتان را از درگاه حضرت احدیت مسئلت می‌نماییم.
با تقدیم احترام

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 • گروه زمین آزمون

فلوشیپ فوق دکتری

Postdoctoral Research Fellow (UI)

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر صمدی؛ انتخاب حضرتعالی بعنوان پژوهشگر پسادکتری دانشگاه اصفهان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تبریک عرض نموده و برای آن بزرگوار که سال‌های متمادی جهت تعالی علم زمین‌شناسی و موفقیت متقاضیان دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مساعدت فرمودید، توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون

 

 • گروه زمین آزمون

دیدار با آیت الله محمد خامنه ای

تقدیر آیت الله محمد خامنه‌ای از استعدادهای درخشان و نخبگان برتر باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان کشور -  1396

 • گروه زمین آزمون

سوره مبارکه فلق

گروه زمین آزمون |

 • گروه زمین آزمون

آقای دکتر صمدی، پژوهشگر فوق دکتری زمین شناسی، دانشجوی نمونه زمین‌شناسی کشور، عضو بنیاد ملی نخبگان، عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و مدرس دانشگاه، موفق به کسب افتخار منتخب علمی کنگره جهانی اقتدار در بخش بین‌الملل گردید و در اختتامیه نخستین کنگره جهانی اقتدار و بزرگداشت مقام سرلشکر شهید حسن طهرانی‌مقدم با حضور مسئولان کشوری و لشکری توسط سردار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار محسن رفیقدوست، سردار محمد طهرانی مقدم و سایر مقامات در مجتمع شهید طهرانی‌مقدم مورد تقدیر قرار گرفت.

 

 • گروه زمین آزمون

به نام یزدان پاک

 

« دانلود خلاصه جزوه جدید نقشه‌برداری »

 

تعریف نقشه: نمایش مختصات نقاط با اصول و مقیاس معین که در آن عوارض طبیعی و مصنوعی با علائم خاصی نشان داده می‌شود مانند نقشه قاره‌ها، نقشه کشورها و نقشه شهرها.

تعریف کروکی: ترسیمی که فاقد اندازه‌های دقیق باشد.

عملیات نقشه‌برداری

الف ) عملیات صحرایی که شامل:

شناسایی و بازدید اولیه

انتخاب ایستگاه‌های اندازه‌گیری بر رئوس کار

اندازه‌گیری طول‌ها، زوایا و ارتفاع

ب ) محاسبات

پ ) تهیه و ترسیم نقشه

انواع نقشه در نقشه‌برداری

پلانی متری: نشان دادن مسطحاتی یک منطقه (برداشت طول و عرض)

آلتی متری: نشان دادن وضع ارتفاعی یک منطقه (برداشت ارتفاع)

توپوگرافی (عارضه‌نگاری): برداشت مسطحاتی و ارتفاعی یک منطقه (برداشت طول و عرض و ارتفاع)

نقشه‌های موضوعی: مانند هواشناسی، آماری، نظامی و زمین‌شناسی

شاخه‌های نقشه‌برداری

زیرزمینی: مانند تونل، معدن و مترو

هوایی: تهیه از طریق عکس‌های هوایی

مسیر: مانند راه، راه‌آهن، کانال‌کشی و لوله‌کشی

آب‌نگاری (هیدرو گرافی): تهیه نقشه کف دریا، دریاچه و رودخانه

نقشه‌برداری نظامی: دفاعی یا تعرضی

ثبتی املاک (کاداستر یا حدنگاری): مجموعه‌ای نظام‌مند از اطلاعات املاک یک کشور

ژئودزی: علمی است در مورد شکل، ابعاد زمین و تغییرات آن. این نقشه به موضوعاتی می‌پردازد که در تهیه نقشه‌های دقیق از یک منطقه وسیع باید مورد توجه قرار گیرد.

کارتوگرافی (نقشه‌نگاری): در برخی کشورها به کلیه مراحل تهیه نقشه کارتوگرافی می‌گویند اما در ایران شاخه‌ای از نقشه‌برداری است که به ترسیم نقشه می‌پردازد.

 

 • گروه زمین آزمون

دریافت فایل مفاهیم و جایگاه ژئوتوریسم یا زمین گردشگری

 

تام هوز نخستین تعریف علمی خود را از ژئوتوریسم در سال ۱۹۹۵ به‌صورت ذیل ارائه نمود: « ژئوتوریسم ارائه امکانات خدماتی و تفسیری به‌منظور قادر ساختن گردشگران به کسب دانش و درک زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی (با مشارکت آن‌ها در توسعه‌ علوم زمین)، فراتر از درک صرفاً زیبایی‌های محض یک مکان است».

در زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم (Geotourism) بخش ژئو جاذبه‌های زمین‌شناسی، ژئومورفولوژی و میراث معدنکاری را شامل می‌شود و بخش توریسم آن به‌عنوان موضوعی چند رشته‌ای، تمامی زیرساخت‌های صنعت گردشگری از جمله تفسیر، مدیریت، اقامت، تورها و غیره را شامل می‌شود و برخلاف اکوتوریسم که جاذبه‌های طبیعت جاندار را در مرکز توجه قرار داده است، این صنعت به‌طورکلی با جاذبه‌های طبیعت بی‌جان سروکار دارد.

حقیقت این است که هر دو رشته گردشگرى (ژئوتوریسم و اکوتوریسم) زیرمجموعه‌ای از توریسم وابسته به طبیعت به شمار رفته و زیرشاخه یکدیگر نیستند. تفاوت بزرگ این دو این است که اکوتوریسم بیشترین توجه را به موجودات زنده و محیط‌های زندگى (گیاهى و جانوری) معطوف می‌دارد، اما ژئوتوریسم به پدیده‌های زمین‌شناختی و زمین‌ریخت‌شناسی پرداخته و در واقع با طبیعت بیجان و سیر تحولى آن سروکار دارد. حتى در مواردى که ژئوتوریسم موضوع فسیل‌ها را مورد نظر قرار مى‌دهد به یک موجود اکنون غیرزنده یا سنگواره توجه کرده است، هرچند که این سنگ خاستگاه زنده داشته است. البته موضوع سنگواره‌ها پل ارتباطى بین دانش زمین‌شناسی، زیست‌شناسی و آب‌وهوا شناسى دیرین است.

 

دکتر رامین صمدی

 

 

 • گروه زمین آزمون

بسمه‌تعالی

 

پیامبر خدا (صلی‌الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)  فرمودند:

هر گاه مؤمن  یک برگه که روى آن علمى نوشته شده باشد از خود برجاى گذارد، روز قیامت آن برگه پرده میان او و آتش مى‏شود و خداوند تبارک‌وتعالی به ازاى هر حرفى که روى آن نوشته شده، شهرى هفت برابر پهناورتر از دنیا به او میدهد.

 

سلام علیکم؛

ایزد دانا را سپاس می‌گوییم که ما را یاری بخشید تا بتوانیم در زمینه تحقق آرمان‌های علمی و میهنی خویش، گامی دیگر برداریم. «زمین آزمون» با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی جزوات آمادگی آزمون کارشناسی‌ارشد و دکتری زمین‌شناسی و نیز کمک به دانشجویان و محققین این رشته در سال 1386 آغاز به فعالیت نمود. در این راه استادان و دانشجویان و پژوهشگران محترمی با هم‌فکری خود به ما یاری رسانده‌اند که اگر این هم‌فکری و کمک‌ها نبود شاید این مهم ناتمام می‌ماند.

اکنون به پاس 10 سال تلاش صادقانه گروه آموزشی و پژوهشی زمین آزمون، هزاران امید و تلاش به ثمر نشسته است و فرهیختگان بسیاری همراه ما با موفقیت در دوره‌های کارشناسی ارشدو دکتری زمین‌شناسی تحصیل نموده‌اند. برای پاسداشت علم و ترویج علم مقدس زمین‌شناسی، گروه زمین آزمون کلیه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری زمین‌شناسی خود را به‌صورت وقف عام به همه فرهیختگان جامعه علمی زمین‌شناسی ایران تقدیم می‌نماید. شایسته است از زحمات آقای مهندس مجتبی رجبی، خانم دکتر نرگس شیردشت زاده، خانم مهندس میترا محمودزاده، آقای مهندس رسول صادقی و دیگر بزرگواران تقدیر گردد. بی‌گمان این مجموعه از کاستی‌ها و نواقص احتمالی مبری نیست ولی می‌تواند مسیری روشن را پیرامون داوطلبان محترم و پژوهشگران گرامی بگشاید. پیروزی و موفقیت شما را در تمامی آزمون‌های زندگی آرزومندیم.

 

مدیرگروه مؤلفین زمین آزمون

دکتر رامین صمدی

Www.ZaminAzmoon.Com

 

دکتر رامین صمدیدکتر رامین صمدی

دکتر رامین صمدیدکتر رامین صمدی

زمین آزمونزمین آزمون

زمین آزمونزمین آزمون

زمین آزمونزمین آزمون

زمین آزمونسنگ شناسی دگرگونی

 • گروه زمین آزمون
 • گروه زمین آزمون

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود/ رنج دوران برده ایم ...

 

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس                  چه سفرها کرده ایم

ما برای بوسیدن خاک سر قله ها                  چه خطرها کرده ایم

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود               خون دلها خورده ایم                                                      

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود                   رنج دوران برده ایم                                                            

ما برای بوئیدن بوی گل نسترن                       چه سفرها کرده ایم 

ما برای نوشیدن شورابه های کویر                  چه خطرها کرده ایم

ما برای خواندن این قصه عشق به خاک           خون دلها خورده ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک              رنج دوران برده ایم

 

 • گروه زمین آزمون
 • گروه زمین آزمون

یاد شهیدان

گروه زمین آزمون |

تقدیم به شهیدان

بارها که بر قبور آسمانی شهدا قدم می‌گذارم، زمزمه‌ای شیرین با بی‌نشانی تو از زبان من جاری می‌شود. نمی‌دانم که در نجوای صادقانه خود با خاک چه زمزمه کردی که این‌چنین آغوش محبتش را برایت گشود و اکنون با گذشت سال‌ها میل بر پس دادن تو ندارد!

نمی‌دانم که دل پاک و آسمانی‌ات چگونه به عرش اعلی پیوند خورد که چنین تجلی نور حق‌تعالی حتی جسم تو را از نشانه‌ها به دور ساخت. نمی‌دانم چه بر جان چشاندی که چنین مست شراب الهی گشتی که حتی برای پیکر پاکت مأوایی بهتر از گمنامی و بی‌نشانی نیافتی. نمی‌دانم که در دامان نیایش شب‌هایت چه ذکری سر دادی که حتی عشق عالم  امکان، عاشقت گشت و تو را با تمام وجود از آن خود ساخت. شاید با درد ماندن سوخته بودی که چنین پاداشی نصیب رفتنت شد، تو آن‌قدر با درد ماندن ساخته بودی که تمام افلاکیان برای پرواز عروج آسمانیت شرافت خود را نزد پروردگار عالمیان به ضمانت نهادند و این را خودم از زبان مأوایت که خاک کربلای ایران بود شنیدم.

با خود میگویم: از غربت شهدا، از اشک شوقشان، از طاعت مستانه‌شان، از ناله‌های سوزناکشان.

تا همیشه قدردان شماییم و نام نیکتان را با افتخار یاد می‌کنیم.

 • گروه زمین آزمون